dzieciprzyplanszy.pl

Blog tematyczny o grach dla dzieci i rodzicielstwie.

Jakie są etapy rozwoju poznawczego dziecka?

Jakie są etapy rozwoju poznawczego dziecka?

Rozwój poznawczy dziecka jest procesem skomplikowanym, ale jednocześnie fascynującym. Dotyczy zmian, jakie zachodzą w myśleniu, odczuwaniu i percepcji malucha na różnych etapach jego życia. Rodzice często zadają sobie pytanie, co jest charakterystyczne dla wieku ich pociechy i jak mogą wspierać jej rozwój. W poniższym artykule omówimy etapy rozwoju dziecka w kontekście zdolności poznawczych oraz podpowiemy, jak można pomóc maluchowi w eksplorowaniu świata.

Etap sensoryczno-motoryczny (0-2 lata)

Rozwój poznawczy dziecka zaczyna się już w momencie narodzin. Na tym etapie dziecko poznaje świat głównie przez zmysły i ruch. Niemowlęta uczą się poprzez dotyk, smak, słuch, wzrok i węch. Jest to okres intensywnego odkrywania otoczenia.

Najważniejsze na tym etapie: Rozwój zmysłów oraz zdolności motorycznych.

Jak wspierać?:

 • Zachęcaj do eksplorowania różnorodnych tekstur i materiałów.
 • Śpiewaj, rozmawiaj i czytaj dziecku.
 • Zorganizuj bezpieczne miejsce do ćwiczeń ruchowych, np. przewracania się czy raczkowania.

Etap przedoperacyjny (2-7 lat)

W tym okresie dominuje myślenie symboliczne. Dziecko potrafi już używać symboli, takich jak słowa czy obrazy, aby reprezentować rzeczywistość. Jednak jego myślenie jest jeszcze egocentryczne – trudno mu zrozumieć perspektywę innych.

Najważniejsze na tym etapie: Rozwój języka i zdolności komunikacyjnych.

Jak wspierać?:

 • Zaproponuj zabawy w role, które pomagają w zrozumieniu różnych punktów widzenia.
 • Czytaj różnorodne książki i rozmawiaj o nich z dzieckiem.
 • Rozwijaj umiejętności matematyczne poprzez zabawy z liczeniem czy sortowaniem.
etapy rozwoju dziecka

Etap operacji konkretnych (7-12 lat)

Wszystkie etapy rozwoju dziecka mają swoje cechy charakterystyczne. W okolicach 7. roku życia dziecko zaczyna myśleć logicznie i systematycznie o konkretnych sytuacjach. Jest już zdolne do klasyfikowania, sortowania i operowania liczbami. Oczywiście wraz z upływem lat staje się w powyższych aktywnościach poznawczych coraz sprawniejsze.

Najważniejsze na tym etapie: Rozwój zdolności logicznego myślenia.

Jak wspierać?:

 • Wprowadzaj gry planszowe, które wymagają planowania i strategii.
 • Zaproponuj eksperymenty naukowe do przeprowadzenia w domu.
 • Dyskutuj o przyczynach i skutkach różnych zdarzeń.

Etap operacji formalnych (od 12 lat)

Na tym etapie nastolatkowie zaczynają myśleć abstrakcyjnie. Potrafią rozważać różne możliwości i hipotezy, a także rozumieć pojęcia takie jak ironia czy sarkazm. Jest to ostatni z głównych etapów poznawczego rozwoju dziecka.

Najważniejsze na tym etapie: Zdolność do myślenia abstrakcyjnego i krytycznego.

Jak wspierać?:

 • Zachęcaj do czytania literatury, która skłania do refleksji.
 • Dyskutuj o aktualnych wydarzeniach i zachęcaj do wyrażania własnego zdania.
 • Proponuj zagadki i problemy logiczne do rozwiązania.

Każdy z etapów rozwoju dziecka ma swoje unikalne wyzwania i cechy charakterystyczne. Kluczem jest zrozumienie, co jest dla malucha ważne w danym momencie, i dostosowanie formy wsparcia do jego indywidualnych potrzeb. Przez całe życie dziecka obecność cierpliwego i zainteresowanego opiekuna jest nieoceniona. Dzięki temu maluch ma szansę zrealizować swój pełen potencjał poznawczy.

Udostępnij